پمپ هیدرولیک رادیال مدل 3 پیستون کوچک


جدول مربوط به پمپ هیدرولیک رادیال مدل 3 پیستون کوچک

وزن

سایز شافت

K.W*

حداکثر دور یک دقیقه

لیتر در یک دقیقه

حداکثر فشار مجاز BAR

سی سی در یک دور

مدل

12.6

17

0.8

1450

0.7

600

0.5

PR 7 

12.6

17

2.3

1450

1.5

800

1.08

PR 15

12.6

17

2.8

1450

2.5

600

1.8

PR 25

12.6

17

5.7

1450

5

600

3.6

PR 50

12.6

17

8.6

1450

7.5

600

5.4

PR 75

  توجه:*جهت انتخاب الکتروموتور در فشارهای پائین تر از قسمت راهنمای هوشمند انتخاب الکتروموتور استفاده فرمائید.   
 

پمپ هیدرولیک رادیال مدل 3 پیستون کوچک 

مدل: ساده

پمپ هیدرولیک پیستونی فشار قوی طرح 3 پیستون کوچک از 0/7 لیتر در دقیه با دور 1450 شروع شده تا 7/5 لیتر در دقیه در همین ابعاد پوسته پمپ عرضه می گردد. فشار این مدل پمپ ها 600 بار بوده اما در دبی 1/5 لیتر بنا به نیاز بازار تا 800 بار ارائه می گردد. از ویژگی این پمپ ها صدای کم و روغن را نیز کمتر داغ می کند.


 


 

 

 

 

پمپ هیدرولیک رادیال مدل 3 پیستون کوچک

مدل: قابل کوپل