مهر تائید ترکیش ایرلاین به پمپ ساخت توزایران (مهم)


 بسمه تعالی

 


شرکت هواپیمائی ترکیش ایرلاین پس از انجام آزمایش بر روی نمونه پمپ هیدرولیک 13لیتری (PR130) ساخت توزایران و سپس مهر تائید بر روی آن سفارش 8 عدد پمپ هیدرولیک جدید برای انجام تست عملی درون هواپیما بر روی چرخ ها در هنگام نشستن و موقع پرواز را به این شرکت ارسال کرد.