گواهی ثبت اختراع


  کپی برداری به هر عنوان از محصولات شرکت صنعتی توز ایران شامل انواع پمپهای هیدرولیک  پیستونی رادیال فشارقوی به شماره ثبت اختراع 87560 ممنوع و  پیگیرد قانونی دارد.
 
 
  

گواهی ثبت اختراع