پمپ هیدرولیک رادیال مدل 7 پیستون بزرگ


 

جدول مربوط به پمپ هیدرولیک رادیال مدل 7 پیستون بزرگ

وزن

سایز شافت

K.W*

حداکثر دور در دقیقه

لیتر در یک دقیقه

حداکثر فشار مجاز BAR

سی سی در یک دور

مدل

44

34

40

1450

60

350

41.4

PR 712

44

34

47

1450

70

350

48.27

PR 714

44

34

41.8

1450

87

250

60

PR 714Ex

توجه: *جهت انتخاب الکتروموتور در فشارهای پائین تر از قسمت راهنمای هوشمند انتخاب الکتروموتور استفاده فرمائید.
 
 
 

 پمپ هیدرولیک رادیال مدل 7 پیستون بزرگ